Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Unutmadıklarımız | Resimler | S.S.S. | İletişim 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Kaza
Yangın
Mühendislik
Nakliyat
Sağlık

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası, sigortalıların sigorta başlangıç tarihinden sonra başına gelebilecek sağlık sorunlarıyla ilgili tetkik ve tedavi giderlerini, teminat limitleri ile sağlık sigortası genel şartları ve özel şartları dahilinde dahilinde karşılayan geniş kapsamlı bir üründür. Sigorta teminatı kapsamına giren tüm sağlık giderleri, limitler dahilinde karşılanır. Sigorta teminatı, kapsama alınan kişilerin sigorta başlangıç tarihinden önce varlığından haberdar oldukları ve/veya tedavi görmüş oldukları rahatsızlıklarından ve bunların komplikasyonlarından ileri gelecek teşhis ve tedavi giderlerini kapsamamaktadır.
ÖZELLİKLERİ
 • Sigortaya Giriş Yaşı : 0 (14 günlük) - 64 yaş
 • Sigorta Süresi : 1 yıl
 • Sigorta Başlangıç Tarihi : Sağlık Sigortası kabul formunun Şirketimiz tarafından kabul edilip, poliçenin tanzim edilmesi durumunda poliçede belirtilen başlangıç tarihidir. Poliçe teminatı, primin tamamının veya belirlenen ilk taksitinin ödenmesi koşulu ile başlar.
 • Sigorta Bitiş Tarihi : Poliçenin başlangıç tarihinden 1 yıl sonra sigorta sona erer. Sigorta teminatının poliçede belirtilen sona erme tarihidir. Sigortalının bu tarihteki sağlık giderleri poliçe teminatının kapsamı dışındadır. Bu tarihteki sağlık giderleri ödenmez.
 • Yenileme : Poliçeler, sigorta bitiş tarihinden önce incelenerek otomatik olarak Anadolu Sigorta tarafından yenilenir. Paket değişimi Şirketin onayı ile mümkündür.
 • Bağımlı : Sigortalının teminat kapsamına alınan eşi ve 14 günlük bebek ile 30 yaş arasındaki evlenmemiş tüm çocukları, üvey çocukları ve kanuni yoldan evlat edindiği çocuklarıdır.
 • Sigortalı : Kabul formu doldurmuş, başvurusu Anadolu Sigorta tarafından kabul edilmiş ve adına poliçe düzenlenmiş kişidir.
 • Anlaşmalı Kurum : Sigortalının poliçe kapsamında yaptığı sağlık harcamalarının teminat limitleri ve ödeme oranları dahilinde doğrudan Şirket tarafından ödenmesi için direkt ödeme anlaşması yapılan sağlık kuruluşudur.
 • Ferdi Poliçe : Yalnızca bir kişinin ya da sigortalı ile birlikte, sigortalının eş ve 30 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklarının da sigortalandığı, bireysel sağlık sigortası poliçesidir.
 • Grup Sigortası : Tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların çalışanları ya da üyeleri için toplu olarak yapılan ve primleri işveren tarafından karşılanan ya da çalışanların ücretlerinden kesilen sağlık sigortasıdır.
 • Yatarak Tedavi Teminatları : Sigortalının bir sağlık kuruluşunda yatarak tedavi görmesi durumunda, yapılan harcamaların karşılandığı teminatlardır.
 • Ayakta Tedavi Teminatları : Sigortalının bir sağlık kuruluşunda yatmasına gerek duyulmadan yapılan tedaviler için yapacağı harcamaların karşılandığı teminatlardır.
 • Hayat Boyu Yenileme Garantisi Şartları : Anadolu Sigorta, sağlık sigortası kapsamında sigortası olan kişilere Ek-1-2'de belirtilen koşullar çerçevesinde " Hayat Boyu Yenileme Garantisi" vermeyi kabul eder.
 • WebART Bilgi İletişim 2009 ©